Czy umowa kredytowa w PLN może zostać uznana za nieważną?

czy umowa kredytowa w PLN może zostać uznana za nieważną
czy umowa kredytowa w PLN może zostać uznana za nieważną

Ostatnio media rozpisywały się o nieprawomocnym zabezpieczeniu uzyskanym dla kredytobiorców „złotówkowych”. Jak informowała np. RP, 16 listopada 2022 roku, Sąd Okręgowy w Katowicach wydał postanowienie w którym, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego bank został pozbawiony prawa doliczania WIBORu do raty kredytu. W konsekwencji wysokość raty zauważalnie spadła.

Zadowolenie kredytobiorców nie trwało jednak długo, gdyż tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, Sąd Okręgowy po rozpoznaniu zażalenia banku zmienił ww. postanowienie w ten sposób, że oddalił wniosek o zabezpieczenie. Tym razem w mediach słychać było wybuchy korków od szampanów po stronie banków – jednym z pierwszych, który poinformował o tym postanowieniu był Związek Banków Polskich.

Nieważna umowa kredytowa w PLN

Powyżej opisana sprawa jest bardzo ważna, przełomowa. Niemniej jednak sam spór w przedmiocie zabezpieczenia powództwa to dopiero jej początek . Proces dopiero się rozpoczął – przed nami wyrok Sądu Okręgowego, Sądu Apelacyjnego, a później – najpewniej – orzeczenie Sądu Najwyższego. Przypuszczam, że obie strony zamierzają wykorzystać wszelkie możliwości odwołania od niekorzystnego dla siebie rozstrzygnięcia.

Jedno postanowienie nie zmienia nic, pokazuje jednak że kredytobiorcy złotówkowi mają determinację i odwagę, by spróbować zakwestionować zapisy umów dla nich niekorzystnych. Za kilka lat sytuacja może wyglądać jak u frankowiczów.

Warto pamiętać, że kancelaria adwokacka Śmigiel Zawartka Walkiewicz z Krakowa już na początku 2022 roku uzyskała korzystny, prawomocny wyrok, dla kredytobiorców złotówkowych. Pisaliśmy o tym w artykule z 18 lutego 2022 roku. Nie chodziło co prawda o WIBOR, ale sprawa rozbiła się również o stosowany przez Krakowski Bank Spółdzielczy miernik wartości wpływający na wysokość rat.

Co przy tym ważne Adwokat Paweł Zawartka wygrał sprawę dla kredytobiorców, którzy zgłosili się do kancelarii dopiero na etapie apelacji. Nasze doświadczenie pokazuje, że w sprawach przeciwko bankom warto skorzystać z pomocy adwokata.

Zmienna stopa procentowa – nieważny miernik wartości stosowany przez bank

W umowie hipotecznego kredytu konsumpcyjnego Krakowski Bank Spółdzielczy stosował następujący zapis:

 

 

Tak zapisana klauzula waloryzacyjna, zgodnie z argumentacją kancelarii, została przez Sąd uznana za abuzywną, gdyż pozostawiała Krakowskiemu Bankowi Spółdzielczemu całkowitą dowolność w ustalaniu rocznej stopy oprocentowania. Kredytobiorcy nie mieli natomiast żadnego wpływu na wysokość oprocentowania. Byli więc oni w całości uzależnieni od stanowiska zarządu KBS. W umowie nie przewidziano żadnego mechanizmu zabezpieczającego kredytobiorców.

Na marginesie należy zauważyć, że w tym zapisie można odnaleźć wiele analogii do klauzul stosowanych przez banki w kredytach tzw. frankowych. Tam banki przyznały sobie uprawnienie, aby – z pominięciem kredytobiorcy – decydować o wysokości stosowanego (fikcyjnego) kursu zakupu lub sprzedaży CHF.

Z uwagi na powyższe cała umowa kredytowa została uznana za nieważną. Nie jest zatem tak, że ustawodawca pozostawił kredytobiorców złotowych bez możliwości obrony swoich racji. Warto pamiętać, że banki nie stoją ponad prawem.

Adwokaci kancelarii specjalizują się w reprezentowaniu kredytobiorców w sporach z bankami. Warto pamiętać, że każda umowa jest inna, każdy bank stosuje bowiem inne wzorce i inne rozwiązania – dlatego aby odpowiedzieć, czy konkretny kontrakt zawiera abuzywne zapisy należy przeanalizować umowę. Szybki kontakt z adwokatami możliwy jest za pośrednictwem formularza kontaktowego:

    Korzystając z formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w ww. formularzu oraz w przesłanych przeze siebie dokumentach.

    Administratorami Państwa danych osobowych są Adwokat Michał Śmigiel oraz Adwokat Paweł Zawartka (ul. Mogilska 58/9, 31-546 Kraków). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażana poprzez wysłanie zapytania). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to konieczne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    Adwokat do sprawy przeciwko bankowi. Adwokat sprawy przeciwko bankom. Kancelaria do sprawy przeciwko bankowi. Kancelaria kredyt PLN. Kancelaria do walki z bankiem. Prawnik do walki z bankiem. Kancelaria Adwokacka do sprawy przeciwko bankowi. Kancelaria unieważnienie kredytu.