W SPORZE Z BANKIEM

uchwała pełnego składu izby cywilnej Sądu Najwyższego

Czego ma dotyczyć uchwała pełnego składu izby cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów?

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego skierowała do Sądu Najwyższego łącznie 6 pytań w zakresie tego, co zrobić z pozostałą częścią umowy o kredyt denominowany lub indeksowany, w przypadku gdy postanowienie odnoszące się do sposobu określenia kursu waluty obcej uznane zostanie za klauzulę abuzywną a także jak powinno dokonywać się rozliczenia stron, w przypadku uznania całej umowy za nieważną.


wygrana z Vienna Life

Wygrana z Vienna Life

Prawnicy specjalizujący się w sprawach bankowych pomogli Klientom uzyskać korzystny wyrok w sprawie polisolokat. Klienci odzyskali bezprawnie zatrzymane środki tytułem tzw. opłat likwidacyjnych.


jak odzyskać pieniądze z polisolokaty

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

W poprzednich artykułach opisaliśmy sytuacje, kiedy zawarta przez nas umowa o polisolokatę jest ona – z mocy prawa – nieważna. O nieważności i jej przyczynach możecie Państwo przeczytać pod tym linkiem. Podstawowe informacje o polisolokatach…sankcja kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego

Czym jest sankcja kredytu darmowego? Jak wskazuje nazwa – istotą sankcji kredytu darmowego jest to, że kredytobiorca, gdy zajdą określone w ustawie przesłanki, obowiązany jest zwrócić jedynie kwotę kredytu bez należnych kredytodawcy kosztów i odsetek kapitałowych